Na Léachtaí

Taisce ábhar a bhaineann leis na léachtaí ar fad a tugadh ón mbliain 1980 i leith. Cliceáil ar cheann ar bith de na léachtaí thíos chun breis eolais a fháil.

 1. 2021

  Ceacht ón Bhóitheach

  Cathal Goan

 2. 2020

  Maighréad Nic Mhaicín, an Cadhnach agus Comaoin an Domhain Thoir

  An tOllamh Fionntán de Brún

 3. 2019

  ‘Tá na coiscéimeanna ag filleadh arís’: Leanúnachas agus Nua-Aoiseachas san Fhilíocht Iar-Chadhnach

  An Dr Liam Mac Amhlaigh

 4. 2017

  Athnuachan agus Athghabháil Shaothar Liteartha Uí Chadhain

  An tOllamh Máirín Nic Eoin

 5. 2016

  Ó Cadhain: An ag Doras an Bháis atá Lorg a Láimhe Anois?

  Joe Steve Ó Neachtain

 6. 2015

  Fuaimeint Gaeil

  Peadar Ó Riada

 7. 2014

  Cuimhne agus Díchuimhne

  Darach Ó Scolaí

 8. 2013

  Fiche Blian ag Fás mar Shaothar Litríochta

  An Dr Diarmuid Ó Sé

 9. 2012

  An é Tobar an Dúchais Tobar an Dóchais?

  Máire Ní Neachtain

 10. 2011

  Gaeltacht uí Chadhain: Fís agus Tuairisc

  Dónall Ó Braonáin

 11. 2010

  Idir Dhá Fhocal—Cás an Údair?

  Colm Breathnach

 12. 2009

  An Choirnis agus an Ghaeilge—Ceacht nó Rabhadh?

  An tOllamh Comhlach N.J.A. Williams

 13. 2007

  ‘In Ard a Ghutha’, Finnéithe Litríochta an Fichiú hAois: Critic Iriseoireachta

  An Dr Regina Uí Chollatáin

 14. 2006

  Aistritheoirí idir Dhá Sholas: Eorpú agus Domhandú

  Aodh Ó Canainn

 15. 2005

  Idir Shúgradh agus Dáiríre: an Gearrscéal Iar-Chadhnach

  An Dr Pádraigín Riggs

 16. 2004

  Athnuachan na Filíochta

  An Dr Caoimhín Mac Giolla Léith

 17. 2003

  Neacha Neamhbheo agus Nithe Nach bhFuil ann

  Nuala Ní Dhomhnaill

 18. 2002

  Carracáin agus Bráiste: Ómós do Mháirtín Ó Cadhain

  Pádraic Breathnach

 19. 2001

  Barbed Wire: Tuairisc Eagarthóra

  An tOllamh Cathal Ó Háinle

 20. 2000

  Coisméigeacha Beaga agus Coisméigeacha Móra

  Micheál Ó Conghaile

 21. 1999

  Traidisiúin

  Liam Mac Cóil

 22. 1998

  ‘... liric dheas neamhurchóideach ocht líne’

  Biddy Jenkinson

 23. 1997

  Uraiceacht na gCorcaíoch: Sliocht Sleachta Innti

  An Dr Tadhg Ó Dúshláine

 24. 1996

  ‘Tá an fráma imithe ina lacht’: An Teanga agus an Téacs

  Liam Ó Muirthile

 25. 1995

  Le Gean ar Ghaeil: Fiontar Beathaisnéise

  Diarmuid Breathnach

 26. 1994

  Traidisiúin an Léinn agus Léamh an Traidisiúin

  An Dr Anㅤgela Bourke

 27. 1993

  An tSuibiacht Abú, An tSuibiacht Amú

  An Dr Máire Ní Annracháin

 28. 1992

  Ó Cadhain tar éis Cré na Cille

  An tOllamh Breandán Ó Doibhlin

 29. 1991

  Ómós Áite: a Rian ar Scríbhneoirí in Éirinn

  An tOllamh Seán Ó Tuama

 30. 1990

  ‘Creidim fós, beagnach…’

  Eoghan Ó hAnluain

 31. 1989

  An Bheatha agus an Saothar

  An Dr Seán Ó Coileáin

 32. 1988

  Máirtín Ó Cadhain agus Dioscúrsa na Gaeilge

  An Dr Gearóid Ó Crualaoich

 33. 1987

  Máirtín Ó Cadhain: Scríbhneoir Nua-Aimseartha Iar-Fhreudach

  An Dr Louis de Paor

 34. 1986

  Ó Chill go Cré: Léamh ar Shaothar Uí Chadhain

  Gearóid Denvir

 35. 1985

  Cúis na Gaeilge—Cúis ar Strae

  Liam Ó Dochartaigh

 36. 1984

  Caint na nDaoine mar Bhonn Liteartha

  An Dr Declan Kiberd

 37. 1983

  Fáinne an Lae: Ceann d’Fhoinsí na hAthbheochana

  An Dr Aisling Ní Dhonnchadha

 38. 1982

  Máirtín Ó Cadhain: Stair agus Polaitíocht

  An Dr Gearóid Ó Tuathaigh

 39. 1981

  Ag Déanamh Páipéir—Foinsí Inspioráide an Chadhnaigh

  Alan Titley

 40. 1980

  Máirtín Ó Cadhain: an Pholaitíocht agus an Ghaeilge

  Breandán Ó hEithir