2007: ‘In Ard a Ghutha’, Finnéithe Litríochta an Fichiú hAois: Critic Iriseoireachta

An Dr Regina Uí Chollatáin

Na Léachtaí Uimh. 28
Cathaoirleach
An tOllamh Alan Titley
Ionad
Halla Éisteachta Clinton, Institiúid Dhomhanda Éireannach
Eagraí
An tOllamh Seosamh Watson agus An Dr Caoimhín Mac Giolla Léith
Urraitheoir
Foras na Gaeilge

Éist leis an léacht

Grianghraif

Íoslódáil

Sliocht Léigh blaiseadh de théacs na léachta ón leabhar Léachtaí Uí Chadhain